Elixir Hudprogram Ungdom

Hudprogrammet egner seg for vanlige hudproblemer som oppstår i puberteten og ungdoms årene. Mange opplever hudforandring i denne fasen med fetere hud og opphopning av talg som utvikler seg til moderate utbrudd til større utbrudd. Programmet egner seg som en start pakke til jenter og gutter og anbefales og begynne med forbyggende hjemmebehandling før hudproblemene blir for store.

Pakken inneholder 3 produkter.

MORGEN:

Gentle Cleanser, vask huden hver morgen og kveld
Niactil 4%, hver morgen som en dagkrem
KVELD:

Gentle Cleanser, vask huden hver kveld
Acticlear, hver kveld som en nattkrem
* Acticlear kan ha en lett uttørkende effekt i starten

* Hvis tørrhet oppstår kan man kutte ned til Acticlear annenhver kveld og alternere med Niactil 4 %