Botox mot rynker

Botox mot rynker fungere på den måten at den glatter ut eksisterende rynker, og gir deg et naturlig utseende dersom riktig dose settes. Det er mulig å starte med mindre doser, såkalte “Baby-doser”. Da bevarer du mimikken i ansiktet, dvs at rynkene forsvinner, men du kan likevel smile som normal. Vi anbefaler en gradvis opptrapping av injeksjon, dvs at du begynner med baby doser. Dersom dette blir fint, så er ikke det nødvening med mer.

botox injeksjon av pannen

Injeksjon av frontalismuskelen mot pannerynker