Hva kan jeg hjelpe deg med som kiropraktor?

Jeg kan hjelpe med kutte skader og smerter fra rygg eller andre ledd i kroppen som feks skulderen.

Behandlingen går på å reetablere og normalisere normalt bevegelsesmønster i problemområdet. La oss ta ryggen som eksempel: dersom du får akutte smerter i korsryggen, så vil området som gjør vondt også bli svært stivt. Jeg hjelper ryggen din med stivheten, og smerter forsvinner.

Det er ikke nødvendig å ha så store smerter før du oppsøker hjelp. De aller fleste, før de får vondt i kroppen har hatt en overbelastning over tid. Ofte har pasientene lagt merke til feks økende stivhet i nakken når de jobber ved PC. Det er da det er lurt å ta en sjekk hos meg. Får jeg tatt problemet i startfasen, er det det beste.

Kiropraktoren setter mennesket i sentrum. Kost, mosjon , livssituation og nervessystem – alt henger sammen

De gamle grekerne anvendte seg av kiropraktikk på sin tid, selv om kiropraktikk som regel dateres tilbake til slutten av 1800-tallet som profesjon. Mye har hendt siden da, og i dag er kiropraktikken en integrert og autosrisert del av det norske helsevesen. Kiropraktorer fikk i 2006 status som primærhelsetjeneste: kiropraktorer i Norge er per i dag likestilt som fastleger innenfor helsevesenet, med rettigheter til å henvise til kirurgi, spesialisthelsetjenester, MR og røntgen, samt sykemeldinger.

Selve ordet kiropraktikk kommer fra gresk: “Cheiro” og “Praktikos” som direkte oversatt betyr “å gjøre for hånd”

Kiropraktikken er et fag som inneholder diagnostikk, behandling, rehabilitering og forebygging av funksjonsforstyrrelser og smertetilstander i bevegelsesapparatet med spesiell fokus på rygg og nakke.

En kiropraktor arbeider utifra den biopsykososiale modellen og ser alltid til hele pasienten og hennes situasjon. Ved hjelp av manuelle undersøkingsmetoder stiller en kiropraktor diagose og utfører deretter behandling og rehabilitering. Som kiropraktor benytter jeg meg først og fremst av HVLA.-manipulasjon, som umiddelbart øker bevegelsefunksjon og minsker pasientenes smerter.

Det eksisterer et samspill mellom nervesystemet som er kroppens kommunikasjons og kontrollsystem, og ryggradens funksjon. Dette samspillet utgør grunnlaget for kiropraktikken.

Hva er kiropraktisk behandling?

Kiropraktoren undersøker ryggradens ledd og muskler med hendene og såkalt bevegelsespalpasjon. På denne måten kjennes det etter unormalheter i bevegelsen i de enkelte ledd og eventuelle skader. Et ledd med nedsatt bevegelsesmønseter akn gi smerter både lokalt i leddet, men også på andre steder i kroppen. Innom kiropraktikken finns flere ulike behandlingsteknikker. Den mest brukte teknikken hos meg er som nevnt HVLA teknikke, men jeg bruker også dryy-needling, bløtvevsteknikker og rehabiliteringsøvelser.

Hva er HVLA manipulasjon?

En HVLA-manipulation er en leddmanipulasjon med høy hastighet og lav amplitud (HVLA står for “high velocity low amplitude”) Den utføres med kontrollert hastighet, bevegelse og kraft for å øke bevegeligheten i leddenen. Dette i sin tur leder til forandret bevegelsesmønster og minsket smerte.

HVLA- manipulasjonen påvirker et leds funksjon som i sin tur poåvirker neversystemet, og dermed også muskulaturen.

Hva er lyden som kommer ved behandling for noe?

Ved en HVLA manipulasjon skjer en rask trykkforandring i leddet som av pasienten oppleves som et knekk. Dette knekket er ikke ryggvirvlser som flyttes eller går i stykker, utenom et trykkforandingsfenomen som vi kiropraktorer kaller kavitasjon.

Les mer om Kiroprator Toralf Thomassen under terapeuter. Legg til denne teksten på han!

På Kroppibalanse får vi nå en ny fast terapeut: kiropraktor og fysioterapeut Toralf Thomassen

Toralf vil nå fortelle litt om seg selv og hvordan han behandler.

Min bakgrunn er nokså unik med blandingen av få være fysioterapeut og kiropraktor.

Først og fremst har dette gitt meg gode muligheter til å samarbeide med leger og annet helsepersonell opp gjennom årene, og masse praktisk erfaring om behandling av spesielt rygglidelser.

Jeg har spesialisert meg på kiropraktisk manipulasjonsteknikk og dry needling.

Jeg har mest erfaring med problemer som kommer fra ryggsøylen, dvs fra nakke og ned til bekkenet. For 13 år siden etablerte jeg kiropraktorvakten-det er en helge/ferie vakt for kiropraktorer. Dette har gitt meg erfaring og kunnskap om de mer akutte tilfellene av rygg og nakkesmerter. Kiropraktorvakten har vært holdt på Bjølsen hele veien, men vil nå holdes delvis på Eiksmarka. Får du en akutt plage i helgen, ring oss.

Som crossfitutøver, og med et samarbeid med Norges største crossfitsenter Crossfit Oslo, har jeg de siste 6 årene lært mye om skader innenfor crossfit. Da crossfit er en så mangfoldig en idrett, vil dette si at jeghar fått muligheten til å behandler en rekke ulike skader fra trening: Mer spesifikt:

  • Kneskader
  • Skulderskader
  • Muskelstrekker
  • Krampeproblematikk
  • Treningshodepine
  • Achillesskader
  • Hofteskader