Vi gentar sucsessen, lær deg å legge perfekt smike før Jul! Ta gjerne med en veninne og sikkre dere plass idag!