Kiropraktor

FØRSTEGANGSUNDERSØKELSE KIROPRAKTOR

Sykehistorie og objektive undersøkelser bl.a. nevrologisk undersøkelse. Behandling blir utført ved samme konsultasjon om ikke videre utredning med MR eller annet må utføres først.

30-45 min | kr 800,-

 

OPPFØLGENDE BEHANDLING HOS KIROPRAKTOR

15 min | kr 480,-
Sykemelding | kr 100,-
Epikrise 
| kr 250,- per A4-side

 

DRY NEEDLING HOS KIROPRAKTOR

Dry needling er behandling av triggerpunkter (muskelknuter) ved bruk av nåler.

Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å løsne de stramme båndene.
Dry needling er ikke akupunktur. Vi jobber ut fra den vestlige medisinske tenkningen, og ut fra en grundig undersøkelse danner vi oss en mening om årsakssammenhenger til smertene.
Når vi har funnet stramme og ømme muskler som kan være årsak til smertene, settes nålene slik at muskelfibrene blir påvirket og ”slipper taket”. Dette gir en smertelindrende effekt. Behandlingen utføres av Massasjeterapeut og Kiropraktor/Fysioterapeut.

25 min | kr 600,-

 

kiropraktor