kurs

Kurs i Dyp bindevevs kropp og ansiktsmassasje for profesjonelle terapeuter (kurssted Malaga i Spania)

Kurs i Dyp bindevevs kropp og ansiktsmassasje for profesjonelle terapeuter (kurssted Malaga i Spania)

Er du massasjeterapeut, osteopat, hudterapeut eller fysioterapeut?

Vil du lære deg unike teknikker for mikrosirkulasjon i kropp og i ansikt? 

Kombinere hudpleiebehandlinger med kraftfull massasje som anti-age behandling!

Kombinere kurs med mini ferie i Spania på fantastiske Villa Esencia. 
Fredag-Søndag med kurs i dyp bindevevs massasje både i ansikt og hele kroppen. Yoga, gongbad, cacao sermoni, vegetarisk mat og avslapping i kombinasjon med kurs og praksis av massasje behandlinger på hverandre.
Inkluderer kurs 3 dager 2 middager. 3 frokoster, snacks og 2 lunsjer 2 overnattinger i delt rom eller enkelt rom med bad.
Fly tilkommer.

Agenda:
Fredag tidlig ankomst ink frokost, Innføring og teori om vårt bindevev og goder med dtr massasje, demo dtr teknikker og praksis dtr lunsj og middag- eventuelt yin yoga og avspenning.
Lørdag -Frokost og demo og praksis av dtr massasje- lunsj og egentid i sola. Felles middag og valgfri avspenning og midfullness med lyd bad med gong
Søndag- Frokost og demo ansikt massasje med kjeve tøy, praksis' massasje og utvikling av teknikker og ergonomi- lunsj og dyp bindevevs massasje i ansikt- praksis.
Felles diplom utlevering og hjemreise
Detaljert agenda kommer 2 uker før kursstart!

Etter kurset har du mulighet å hjelpe kunder med kjeveproblematikk, bihuleplager, og migrene problemer! Dtr deep tissue release teknikker øker kraftig sirkulasjonen og reduserer spenninger, reduserer rynker og arr.

BINDEVEVSMASSASJE ANSIKT

Du lærer deg å utføre en kraftig “hands on” behandling som øker sirkulasjonen i muskulatur og bindevev i ansikt, bryst, hals, nakke, hode, kjeve og skulderledd. Gir glattere og fastere hud. Øker kollagen produksjonen. Virker lymfedrenerende. Behandlingen reduserer spenningshodepine, kjevespenninger, rynker og øresus. Mye praksis og erfaring av behandlingen selv/ vi jobber på hverandre på kurset.

En fordel om du er massasjeterapeut, hudpleier, fysioterapeut eller osteopat, men kurset passer også for deg som jobber med andre terapiformer.

BINDEVEVSMASSASJE KROPP

Du lærer fantastiske teknikker som hjelper dine pasienter med fordøyelsesplager, menstruasjonsplager, korsryggssmerter, murring i ben, og øker bevegelighet ved frossen skulder?

Dette er et 2 dagers kurs der du lærer å jobbe med dype bindevevs teknikker over vårt største ledd: Hofteleddet. Vi jobber i buk/mage, sete, lår og bryst rygg og bryst området. Du får både kjenne teknikkene på deg selv, og jobbe mye praktisk i behandling slik at du kan utføre dtr teknikker proffesjonellt på dine klienter etter endt kurs.

Kurset vil bli holdt i regi av Kroppibalanse Akademiet, og vil gi deg en grundig forståelse av dype bindevevsteknikker. Bindevev er det som holder kroppen sammen, og teknikkene som vil bli lært vil bidra til å redusere smerte, øke bevegelighet og forbedre kroppens funksjon.

Under kurset vil du lære:

Anatomien til bindevevet og dens funksjon i kroppen
Hvordan identifisere områder med spenning og smerte
Hvordan utføre dype bindevevs massasje teknikker for å løsne opp stramme muskler og bindevev
Hvordan kommunisere med kunden om deres behov og begrensende faktorer
Dette kurset er ideelt for massører, fysioterapeuter, treningsinstruktører, og alle som jobber med mennesker som ønsker å forbedre kroppens funksjon. Ingen tidligere erfaring med bindevevsteknikker er nødvendig.

Påmeldingsavgift for kurs, inklusive, kost, inkvartering i dobbeltrom med bad, yoga, cacao sermoni og lydbad med gong og  er 17 500kr. Prisen inkluderer all undervisning, kursmateriell og sertifisering ved fullføring av kurset. Flyg tilkommer og bookes individuelt av kursdeltakere.

Kursdato:

Kurset går over 3 dager (fredag-søndag) med lunsjpause "siesta" for mulighet til litt sol og bad


Dato: 20 september-22 september 2024

Pris 17 500 kr

Kursetholder av Massasjeterapeut Linda Wollkert med over 20 års erfaring som massasjeterapeut. Utdannet 1999 fra Axelsons og medlem i NMF.

Linda er hud, fot og massasjeterapeut eier av Kroppibalanse AS og tidligere faglærer i dermatologi, praktisk hudpleie og bedrifts lære ved BH akademiet i Oslo. Hun veileder og kurser deg gjennom 3 dager med mye praksis og gode tekniker, slik at du kan jobbe dypere og med riktige teknikker som avlaster og skåner deg som terapeut når du utfører dyp bindevevs massasje. 

MAKS 8 deltakere per kurs for å holde høy kvalitet og ha et tett oppfølging av kurs deltakere!

Har du spørsmål, ta kontakt: linda@kroppibalanse.no

Vårt boende på retreat:

www.villaecencia.es

Are you a massage therapist, osteopath, beautician, or physiotherapist? Do you want to learn unique techniques for microcirculation in the face? Combine skincare treatments with powerful massage as an anti-aging treatment! Combine the course with a mini vacation in Spain at the fantastic Villa Esencia.

Friday to Sunday with a course in deep connective tissue massage for both the face and the whole body. Yoga, gong bath, cacao ceremony, vegetarian food, and relaxation combined with course and practice of massage treatments on each other.

Includes a 3-day course, 2 dinners, 2 breakfasts, snacks, and 3 lunches, as well as 2 nights in a shared room (or single room with a bathroom +extra cost). Flights are not included.

Agenda: Friday arrival and breakfast - Introduction and theory of connective tissue massage, demonstration and practice of deep tissue massage - Shared dinner and optional yin yoga and mindfulness practice.
Saturday - Massage practice and development of techniques and ergonomics - Shared lunsj and dinner and optional sound bath with gong.
Sunday - Theory and demonstration of deep connective tissue massage for the face - practice. Shared breakfast and lunsj - diploma presentation and summary.
kl 17.00 Departure.
Detailed agenda will be provided 2 weeks before the start of the course!

After the course, you will have the opportunity to help clients with jaw problems, sinus issues, and migraines! Deep tissue release techniques significantly increase circulation and reduce tension, wrinkles, and scars.

CONNECTIVE TISSUE MASSAGE FOR THE FACE You will learn to perform a powerful "hands-on" treatment that increases circulation in the muscles and connective tissue of the face, chest, neck, head, jaw, and shoulder joints. It provides smoother and firmer skin, increases collagen production, and has a lymph-draining effect. The treatment reduces tension headaches, jaw tension, wrinkles, and tinnitus. There will be a lot of hands-on practice, and participants will work on each other during the course. It is an advantage if you are a massage therapist, skincare therapist, physiotherapist, or osteopath, but the course is also suitable for those working with other forms of therapy.

CONNECTIVE TISSUE MASSAGE FOR THE BODY You will learn fantastic techniques that help your patients with digestive problems, menstrual pain, lower back pain, leg discomfort, and improve mobility in frozen shoulders. This is a 2-day course where you will learn to work with deep connective tissue techniques on our largest joint: the hip joint. We will work on the abdomen, buttocks, thighs, and chest and back areas. You will experience the techniques on yourself and practice extensively so that you can professionally perform deep tissue release techniques on your clients after the course. The course will be held by Kroppibalanse Akademiet and will provide you with a thorough understanding of deep connective tissue techniques. Connective tissue is what holds the body together, and the techniques taught will help reduce pain, increase mobility, and improve body function. During the course, you will learn: - The anatomy of connective tissue and its function in the body - How to identify areas of tension and pain - How to perform deep connective tissue massage techniques to release tight muscles and connective tissue - How to communicate with clients about their needs and limitations This course is ideal for massage therapists, physiotherapists, fitness instructors, and anyone working with people who want to improve body function. No previous experience with connective tissue techniques is necessary.

The registration fee for the course includes meals, accommodation in a double room with a bathroom, yoga, cacao ceremony, and sound bath with gong, and is 19,500 NOK.

The price includes all instruction, course materials, and certification upon completion of the course.
Flights are not included and should be booked individually by participants.

Course dates: The course runs over 3 days (Monday to Wednesday) with a lunch break for a chance to enjoy the sun and beach.

Date: September 20-22 2024
Price: 17,500 Nok, 1520 Euro

The course is led by Massage Therapist Linda Wollkert, who has over 20 years of experience as a massage therapist. She graduated from Axelsons in 1999 and is a member of NMF. Linda is a skincare, foot, and massage therapist and the owner of Kroppibalanse AS. She was previously a lecturer in dermatology, practical skincare, and business learning at BH Akademiet in Oslo. She will guide and train you through 3 days of hands-on practice and provide you with the right techniques to work deeper and protect yourself as a therapist when performing deep connective tissue massage. 


Vis alle detaljer

Kropp i Balanse Akademiet

Gjennom Kropp i Balanse Akademiet tilbyr vi en rekke kurs innenfor forskjellige behandlingsområder. Perfekt for deg som ønsker å starte en karriere, for deg som ønsker å utvide behandlingstilbudet du tilbyr kundene dine i dag, eller for deg som ønsker å bli enda bedre i det du driver med.

Kvalitet og kompetanse

Våre kurser avholdes 1 til 1, eller i små grupper på maks 6 deltakere.

Det er fysiskt oppmøte på alle kurser slik at vi kan kvalitetssikre alle våre kursdeltakere best mulig til en hver tid.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på kurs hos oss på Kropp i Blanase Akademiet?
Fyll ut kontaktskjemaet og skriv inn kurset du ønsker å melde deg på.

Vi gleder oss til å se deg!


MERK:

Avmelding fra kurs som du er påmeldt koster 500kr i adm gebyr.
Avmelding 1 uke før kursets oppstart eller senere debiteres med 50% av kursavgiften+ 500kr i adm gebyr.

Påmeldingsskjema