Kroppibalanse

Kurs i Klassisk Massasje 3 dgr i Spania (Malaga)

Kurs i Klassisk Massasje 3 dgr i Spania (Malaga)

 

Er du utdannet yoga lærer, personlig trener, hudterapeut, vippeteknikker eller lignende og ønsker å lære deg å utføre en god og rygg og skulder massasje som får dine klienter å slappe av og gi slip på spenninger. Med riktig ergonomi og tekniker som avlaster deg som terapeut. Kanskje kurset inspirerer deg som kursdeltager til å vilje ta en utdanning til massør eller massasjeterapeut etterhvert. 

Vil du forbedre resultatene dine som idrettsutøver eller trener? Et massasje kurs med klassiske massasje teknikker kan være løsningen! Lær hvordan du kan arbeide med muskulatur for å øke blodsirkulasjonen, redusere smerter og forebygge skader. 

Bli med på kurset nå og ta steget mot bedre helse for deg selv og andre! 
Vi bor på et magiskt retreat: https://www.essensiell.no/finca-esencia/

Kombinere kurs med mini ferie.
Mandag-onsdag med massasje kurs yoga, gongbad, cacao sermoni, vegetarisk mat og avslapping i kombinasjon med kurs og praksis av massasje behandlinger på hverandre.
Inkluderer kurs 3 dager 3 middager. 3 frokoster, snacks og 3 lunsjer 3 overnattinger i delt rom eller enkelt rom med bad.
Fly tilkommer.

Agenda
Søndag ankomst og middag- eventuellt tidlig ankomst mandag
Mandag -Innføring i anatomi og ergonomi. praksis massasje- yin yoga og mindfullness
Tirsdag praksis' massasje og utvikling av teknikker og ergonomi- gong bad
Onsdag praksis massasje på hele kroppen og egentid, - diplom utdeling og oppsummering. Hjemreise.Du lærer gode massasje tekker som frigjør spenninger og går dypt muskulatur og gir avspenning til dine klienter, Du lærer å jobbe med massasje grep på hele ryggen, sete, ben, føtter, skuldrer, nakke, bryst og hodebunn. Anatomi og massasjen sin historie, indikasjoner og kontraindikasjoner for å utføre massasje behandlinger.

Detaljert agenda 2 uker før kursstart

Du lærer også noen enke tøy øvelser for klienter til hjemmebruk.


Meld deg på:

Avmelding

Avmelding fra kurs som du er påmeldt koster 500kr i adm gebyr.

Avmelding 1 uke før kursets oppstart eller senere debiteres med 50% av kursavgiften+ 500kr i adm gebyr.

Vi gleder oss til å se deg!

 

Kursetholder av Massasjeterapeut Linda Wollkert med over 20 års erfaring som massasjeterapeut. Utdannet 1999 fra Axelsons og medlem i NMF.

Linda er hud, fot og massasjeterapeut eier av Kroppibalanse AS og tidligere faglærer i dermatologi, praktisk hudpleie og bedrifts lære ved BH akademiet i Oslo. Hun veileder og kurser deg gjennom 3 dager med mye praksis og gode tekniker, slik at du kan jobbe dypere og med riktige teknikker som avlaster og skåner deg som terapeut når du utfører en helkropps massasje. 

MAKS 8 deltakere per kurs for å holde høy kvalitet og ha et tett oppfølging av kurs deltakere!

Har du spørsmål, ta kontakt: linda@kroppibalanse.no

Are you a trained yoga teacher, personal trainer, esthetician, eyelash technician, or similar, and do you want to learn how to perform a good back and shoulder massage that will help your clients relax and release tension?
With proper ergonomics and techniques that relieve you as a therapist. Perhaps the course will inspire you as a participant to pursue a career as a masseur or massage therapist in the future.

Do you want to improve your results as an athlete or coach? A massage course with classical massage techniques may be the solution!

Learn how to work with muscles to increase blood circulation, reduce pain, and prevent injuries. Join the course now and take a step towards better health for yourself and others! We are staying at a magical retreat: [link to retreat](https://www.essensiell.no/finca-esencia/)

Combine the course with a mini vacation.
Monday to Wednesday with massage course, yoga, gong bath, cacao ceremony, vegetarian food, and relaxation in combination with practicing massage treatments on each other. Includes 3-day course, 4 dinners, 4 breakfasts, snacks, 3 lunches, 4 nights in a shared room or single room with a bathroom.
Flight not included.

Agenda:
- Sunday: Arrival and dinner - possibility of early arrival on Monday
- Monday: Introduction to anatomy and ergonomics, practice massage - yin yoga and mindfulness
- Tuesday: Practice massage and development of techniques and ergonomics - gong bath
- Wednesday: Practice and personal time - yin yoga and cacao ceremony - diploma distribution and summary
- Thursday: Breakfast and departure

You will learn good massage techniques that release tension, target deep muscles, and provide relaxation to your clients. You will learn how to work with massage strokes on the entire back, buttocks, legs, feet, shoulders, neck, chest, and scalp.

Detailed agenda will be provided 2 weeks before the start of the course. You will also learn some simple stretching exercises for clients to use at home.

The course runs for 3 days with a lunch break "siesta" for the opportunity to enjoy some sun and swimming.

Date: September 22rd-26th, 2024
Price: 12 500 kr nok 1100 euro

The course is taught by Massage Therapist Linda Wollkert, with over 20 years of experience as a massage therapist. She graduated in 1999 from Axelsons and is a member of the NMF. Linda is a skin, foot, and massage therapist, owner of Kroppibalanse AS, and former lecturer in dermatology, practical skincare, and corporate training at the BH Academy in Oslo. She will guide and train you through 3 days of practical work and good techniques, so that you can work deeper and with the right techniques that relieve and protect you as a therapist when performing a full-body massage.

MAX 8 participants per course to maintain high quality and provide close follow-up for course participants! If you have any questions, please contact: linda@kroppibalanse.no Have a enchanting day!


Vis alle detaljer

Kropp i Balanse Akademiet

Gjennom Kropp i Balanse Akademiet tilbyr vi en rekke kurs innenfor forskjellige behandlingsområder. Perfekt for deg som ønsker å starte en karriere, for deg som ønsker å utvide behandlingstilbudet du tilbyr kundene dine i dag, eller for deg som ønsker å bli enda bedre i det du driver med.

Kvalitet og kompetanse

Våre kurser avholdes 1 til 1, eller i små grupper på maks 6 deltakere.

Det er fysiskt oppmøte på alle kurser slik at vi kan kvalitetssikre alle våre kursdeltakere best mulig til en hver tid.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på kurs hos oss på Kropp i Blanase Akademiet?
Fyll ut kontaktskjemaet og skriv inn kurset du ønsker å melde deg på.

Vi gleder oss til å se deg!


MERK:

Avmelding fra kurs som du er påmeldt koster 500kr i adm gebyr.
Avmelding 1 uke før kursets oppstart eller senere debiteres med 50% av kursavgiften+ 500kr i adm gebyr.

Påmeldingsskjema